Drony

AC

Aerocasco obejmuje szkody całkowite lub częściowe w bezzałogowym statku powietrznym o maksymalnej masie startowej do 25 kg, powstałe w trakcie lotu i manewrowania, a także na lądzie w czasie manewrowania, spoczynku i podczas naprawy.

OC

Obejmuje szkody powstałe w trakcie lotu przeprowadzanego w zasięgu wzroku (VLOS) wskutek uszkodzenia zdrowia lub mienia osoby trzeciej na lądzie, w wodzie i powietrzu

PBS Partner
Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 10, 38-500 Sanok
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 00009140088, NIP 6871974292, REGON 389554961
tel. 13 46 31 100

Formularz kontaktowy