Drony

AC

Aerocasco obejmuje szkody całkowite lub częściowe w bezzałogowym statku powietrznym o maksymalnej masie startowej do 25 kg, powstałe w trakcie lotu i manewrowania, a także na lądzie w czasie manewrowania, spoczynku i podczas naprawy.

OC

Obejmuje szkody powstałe w trakcie lotu przeprowadzanego w zasięgu wzroku (VLOS) wskutek uszkodzenia zdrowia lub mienia osoby trzeciej na lądzie, w wodzie i powietrzu

PBSPartner Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 10, 38-500 Sanok
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000171485, NIP 684-23-39-570, REGON 371159322
tel. (013) 46 31 100

Formularz kontaktowy